Foreningen Avalon har i dag 3/11-2019
afholdt ekstraordinær generalforsamling.
Det blev besluttet at lukke foreningen ned.

Vi siger tak for de mange år til nuværende og
tidligere medlemmer.